Tjärnö Marine Laboratorium - Lab Water
     Now    Graphs       På Svenska    

2021-09-16 20:45 CET

Lab Water
Surface Water:   17.52 °C,  24.11 PSU
Deep Water:   15.32 °C,  34.15 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.