Tjärnö Marine Laboratorium - Lab Water
     Now    Graphs       På Svenska    

2024-06-22 05:10 CET

Lab Water
Surface Water:   17.89 °C,  22.23 PSU
Deep Water:   12.23 °C,  33.10 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.