Tjärnö Marine Laboratorium - Lab Water
     Now    Graphs       På Svenska    

2024-03-01 08:55 CET

Lab Water
Surface Water:   9.81 °C,  31.87 PSU
Deep Water:   4.78 °C,  31.91 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.