Tjärnö Marine Laboratorium - Lab Water
     Now    Graphs       På Svenska    

2023-03-29 08:50 CET

Lab Water
Surface Water:   6.35 °C,  28.32 PSU
Deep Water:   6.58 °C,  34.14 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.