Tjärnö Marine Laboratorium - Lab Water
     Now    Graphs       På Svenska    

2021-06-22 03:40 CET

Lab Water
Surface Water:   14.80 °C,  32.69 PSU
Deep Water:   13.60 °C,  32.74 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.