Tjärnö marina laboratorium - Labbvatten
     Nu    Grafer    Data   |   Djupprofiler    In English    

2024-06-19 12:45 CET

Labvatten
Ytvatten:   17,45 °C,  25,35 PSU
Djupvatten:   13,72 °C,  32,50 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.