Tjärnö marina laboratorium - Labbvatten
     Nu    Grafer    Data   |   Djupprofiler    In English    

2021-10-21 11:10 CET

Labvatten
Ytvatten:   12,64 °C,  26,55 PSU
Djupvatten:   13,24 °C,  32,58 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.