Tjärnö marina laboratorium - Labbvatten
     Nu    Grafer    Data   |   Djupprofiler    In English    

2022-05-17 23:30 CET

Labvatten
Ytvatten:   -.- °C,  -.- PSU
Djupvatten:   9,16 °C,  33,43 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.