Tjärnö marina laboratorium - Labbvatten
     Nu    Grafer    Data   |   Djupprofiler    In English    

2023-02-04 07:20 CET

Labvatten
Ytvatten:   8,42 °C,  28,31 PSU
Djupvatten:   8,09 °C,  34,15 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.