Tjärnö marina laboratorium - Labbvatten
     Nu    Grafer    Data   |   Djupprofiler    In English    

2021-06-22 04:15 CET

Labvatten
Ytvatten:   14,80 °C,  32,65 PSU
Djupvatten:   13,60 °C,  32,73 PSUMätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.