Kristineberg marina forskningsstation
     Nu    Grafer    Data    Arkiv   |      Djupprofiler    Undervattensobservatoriet  |  In English    
Start Date:    Time: UTC

End Date:    Time: UTC

Local time
Salinity 1m (Sjöboden)
Temperature 1m (Sjöboden)
Air temperature
Atmospheric pressure
Humidity
Precipitation
PAR
Sea level
Sea temperature
Wind direction
Wind speed
Wind temperature
Deep Water Salinity (Lab)
Deep Water Temperature (Lab)
Surface Water Salinity (Lab)
Surface Water Temperature (Lab)

Output format:            

Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.