Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2022-09-15


Station:

År:

2022-09-15
2022-08-31
2022-06-22
2022-05-24
2022-04-28
2022-03-08
2022-02-14
2022-01-31
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Oxygen[ml/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.