Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

Koster 2021-03-02


Station:

År:

2021-03-02
2021-02-08
2021-01-12
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Oxygen[ml/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.