Marina infrastrukturen - Djupprofiler
   Grafer    Data   

2024-07-03


Station:

År:

2024-07-03
2024-06-12
2024-05-20
2024-04-09
2024-03-06
2024-02-07
2024-01-25
Depth
Salinity[PSU]
Temperature[°C]
Fluorescence[mg/m3]
Turbidity
Oxygen[ml/l]
Clorophyll[µg/l]
Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade, mätfel kan förekomma.